Användarvillkor

Användarvillkor

Tack för att du använder Leggings Tights.ses webbplats. Vi vill genom våra Användarvillkor upplysa dig om våra regler för webbplatsen.

Dessa villkor (nedan kallade Användarvillkor) gäller för webbplatser som tillhandahålls av M & J Trusted Marketing. Med Leggings Tights.se avses i dessa Användarvillkor de olika självständiga och ömsesidiga webplatser/sidor som LeggingsThights.se tillhandahåller genom M & J Trusted Marketing.

Genom att gå in på Leggings Tights.ses webbplats och/eller använda den information som tillhandahålls på eller via webbplatserna godkänner du Användarvillkoren.

För de produkter och tjänster som tillhandahålls på webbplatserna, bl. a. Leggings Tights.se webshop, kan det finns separata villkor. Om Användarvillkoren skulle vara oförenliga med villkoren för någon tjänst eller produkt har villkoren för tjänsten eller produkten företräde framför dessa Användarvillkor.

Leggings Tights.se förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra dessa Användarvillkor. Leggings Tights.se förbehåller sig också rätten att uppdatera eller ändra webbplatserna liksom att avbryta eller på annat sätt begränsa användandet av dem.

Tillgänglighet
De produkter och tjänster som tillhandahålls via webbplatserna är inte tillgängliga för alla personer på alla platser. Leggings Tights.se tillhandahåller inte produkter och tjänster till personer om Leggings Tights.se anser – utan att behöva visa någon orsak för detta – att tillhandahållandet kan strida mot lagstiftning eller liknande reglering.

Din rätt att använda information på webbplatsen
Allt material som Leggings Tights.se har lagt ut på webbplatserna skyddas av immaterialrättslig lagstiftning. Det betyder bl.a. återgivande och mångfaldigande av material eller delar därav – utöver nedladdning för ditt privata bruk i icke – kommersiellt syfte – förutsätter skriftligt samtycke av Leggings Tights.se.

De varumärken eller andra kännetecken som Leggings Tights.se äger får inte användas utan uttryckligt skriftligt godkännande från Leggings Tights.se. Leggings Tights.ses varumärken, kännetecken eller firma får inte användas på så sätt att det i en sökmotor uppkommer en ”felaktig” träff, t.ex. i s.k. meta-taggar eller annan dold text.

Länkar till och från våra webbplatser
Leggings Tights.se ansvarar inte i något fall för länkar från någon av Leggings Tights.ses webbplatser till externa webbplatser eller de externa webbplatsernas innehåll eller funktionalitet. Du bär risken för användning av sådana webbplatser.

Det är tillåtet att göra förflyttade länkar, d.v.s. länkar som flyttar läsaren till Leggings Tights.ses webbplatser.

Det krävs skriftligt tillstånd från Leggings Tights.se för att få göra integrerade länkar, d.v.s. länkar som hämtar och visar eller framför material från Leggings Tights.ses webbsidor.

Begränsning av ansvar
Allt material som finns tillgängligt via Leggings Tights.ses webbplatser är – om inte annat uttryckligen framgår – avsett endast som allmän information och utgör inte rådgivning eller rekommendationer. Det kan finnas en risk att informationen inte är uttömmande eller uppdaterad. Det kan också finnas en risk att informationen innehåller felskrivningar och tekniska brister. Det är upp till dig själv att värdera lämpligheten av att använda den information som förmedlas på webbplatserna.

Även om Leggings Tights.se alltid bemödar sig att hålla webbplatserna fria från virus kan Leggings Tights.se inte garantera att de är virusfria. Du uppmanas därför, för din egen skull, att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder och använda virusskanner före nedladdning av all slags information, programvara eller dokumentation.

Leggings Tights.se ansvarar inte i något fall för skada som direkt eller indirekt orsakats av användningen av webbplatserna.

Tillämplig lag
Tolkning och tillämpning av dessa Användarvillkor ska ske enligt svensk lag.

Om du har frågor kring Leggings Tights.ses Användarvillkor är du välkommen att kontakta oss genom vår kontaktsida ”Kundservice”.

Lämna ett svar