Personuppgifter

PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter
För att kunna fullgöra avtalet är vi tvungna att samla in och behandla personuppgifter. Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. De uppgifter som lämnas vid registreringen registreras och behandlas av oss på LeggingsTights.se. Du har rätt att en gång per år begära utdrag för den information som finns registrerad om dig. Om några uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller missvisande rättar vi självklart till dem. Vi ber dig upplysa oss om dina uppgifter förändras eller om du upptäcker någon felaktighet. Du kan i vissa fall begära att få uppgifterna om dig raderade.

Vi använder endast uppgifterna för fullgörande av avtalet och för marknadsföring via e post eller brev. Vidare lagrar vi uppgifterna för enklare hantering vid framtida relationer. Vi säljer inte personuppgifterna vidare till tredje part.

Genom godkännande av Villkoren godkänner du även LeggingsTights.se insamling och behandling av personuppgifterna.

Vid fall som bedrägeri utlämnas uppgifter till polismyndighet och övriga utredare(t.ex. domstol) om så behövs.

Du kan i sin helhet läsa vår Personuppgifts Policy här

Lämna ett svar