Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

Vi är skyldiga att respektera din personliga integritet i vårt affärssamarbete med dig. Därför har vi utvecklat följande personuppgiftspolicy. I policyn beskrivs (a) vad personuppgifter/företagsuppgifter är, (b) vilken typ av personuppgifter/företagsuppgifter vi samlar in om dig, (c) hur, när och var vi samlar in dessa uppgifter, (d) hur vi hanterar dessa uppgifter, (e) om vi lämnar dina uppgifter till andra, (f) vilka åtgärder vi vidtar för att skydda dina personuppgifter/företagsuppgifter och (g) dina rättigheter vid vår behandling av dina personuppgifter/företagsuppgifter. Policyn förklarar (h) vilka val du har gällande vår hantering av dina personuppgifter/företagsuppgifter.

NÄR DU ANVÄNDER WEBBPLATSEN OCH ACCEPTERAR WEBBPLATSENS ANVÄNDNINGSVILLKOR, SAMTYCKER DU TILL ATT DINA personuppgifter/företagsuppgifter FÅR SAMLAS IN, FÖRVARAS, LÄMNAS UT OCH ANVÄNDAS SÅSOM BESKRIVS I DENNA POLICY.

Om du vid något tillfälle känner dig otrygg med hur vi hanterar dina personuppgifter/företagsuppgifter, kan du kontakta M & J Trusted Marketing KB (LeggingsTights.se) och be oss om att inte använda dina personuppgifter/företagsuppgifter. Det kan hända att vi ber dig om att skicka in en skriftlig begäran, för att kunna upphöra med den hantering som du begär av dina personuppgifter/företagsuppgifter.

Om du har några frågor om personuppgiftspolicyn, kan du kontakta M & J Trusted Marketing KB (LeggingsTights.se).

(A) personuppgifter/företagsuppgifter är information som talar om för M & J Trusted Marketing KB (LeggingsTights.se) vem du är, t.ex. ditt namn. De omfattar även information som i sig gör det enkelt för M & J Trusted Marketing KB (LeggingsTights.se) att identifiera dig, t.ex. din adress, ditt telefonnummer och din födelsedata.

(B) Med ditt samtycke (dokumenterat genom din användning av funktionen ”Kontakta oss” och/eller ”Kontaktformulär” och när du gör ett köp eller skapar en användar profil i vår webshop på webbplatsen) kan vi samla in följande övriga personuppgifter/företagsuppgifter ifrån dig:

1) Namn
2) E-postadress
3) Adress
4) Telefonnummer
5) Person- eller organisationsnummer
6) Uppgifter om din användning av vår(a) webbplats(er)

(C) Vi samlar inte medvetet in personuppgifter/företagsuppgifter från minderåriga personer under 18 år. Om det skulle visa sig att vi oavsiktligt har samlat in personuppgifter/företagsuppgifter om minderåriga personer, kommer vi att radera dessa uppgifter från våra databaser.

(D) Din IP-adress kan ses av M & J Trusted Marketing KB (LeggingsTights.se) när du besöker webbplatsen. En IP-adress är ett nummer som automatiskt tilldelas din dator varje gång du är ansluten till Internet. Ditt IP-nummer kan ses av de flesta webbplatser du besöker. Vi använder endast IP-nummer för att diagnostisera problem med våra servrar, för att administrera och samla in statistik i samband med användningen av webbplatsen.

Du kan kontakta M & J Trusted Marketing KB (LeggingsTights.se) genom att besöka webbplatsen utan att avslöja vem du är eller lämna personuppgifter/företagsuppgifter utöver din IP-adress. Du kan dock frivilligt lämna dina personuppgifter/företagsuppgifter när du använder funktionen ”Kundservice” eller när du gör ett köp eller skapar en användar profil i vår webshop vid kontakt med M & J Trusted Marketing KB (LeggingsTights.se) för att få svar på dina kommentarer eller frågor. Vi kommer då eventuellt att förvara en registrering av din kontakt inklusive relaterade personuppgifter/företagsuppgifter i ett särskilt arkiv specifikt för dig eller i ett arkiv som innehåller registreringar av liknande kontakter.

När du kontaktar M & J Trusted Marketing KB (LeggingsTights.se) på webbplatsen använder vi eventuellt cookies. Cookies är datafiler som sparas på din dator. De kan innehålla information som gör det möjligt för innehavaren av en webbplats att identifiera användaren varje gång han eller hon besöker webbplatsen för att se hur användaren använder webbplatsen samt för att registrera hur ofta användaren återkommer.

När du besöker webbplatsen lägger servern en liten textfil på din hårddisk – det är en så kallad cookie. Denna fil är unik för dig och den kan läsas av servern eller ditt webbläsarprogram. Den unika cookien talar om för M & J Trusted Marketing KB (LeggingsTights.se) eller våra anslutna websajter att din dator har använts för att besöka webbplatsen. Vi kan även komma att använda cookies för att spåra och registrera din användning av webbplatsen.

(E) Cookies kan inte utföras som en kod eller användas för att ge datorn virus. Det är helt enkelt en identifikation mellan dig och M & J Trusted Marketing KB (LeggingsTights.se), som vi inte lämnar ut till andra utanför M & J Trusted Marketing KB (LeggingsTights.se), M & J Trusted Marketing KB (LeggingsTights.se)s anslutna bolag och ovan nämnda tredje parter. Vi använder en del tjänster från Google till exempel annonser, Analytics och YouTubes videospelare. Du kän läsa här (Klicka här, länk öppnas i nytt fönster) hur Google hanterar den information som Google samlar in. Om du inte accepterar cookies från webbplatsen eller andra hemsidor, kan du blockera cookies i ditt webbläsarprogram. Det gör du t.ex. genom att gå in under webbläsarfunktionerna Inställningar eller Internetinställningar. Du bör dock veta att om du blockerar cookies eller ändrar dina cookies på något sätt, kommer du eventuellt inte att kunna få åtkomst till webbplatsen eller viss information, material och/eller tjänster som finns tillgängliga på webbplatsen.

(F) De personuppgifter/företagsuppgifter vi samlar in om dig används uteslutande till att besvara dina kommentarer och/eller frågor till M & J Trusted Marketing KB (LeggingsTights.se).

(G) M & J Trusted Marketing KB (LeggingsTights.se) kommer inte att sälja, överlåta, hyra ut eller på annat sätt handla med dina personuppgifter/företagsuppgifter. M & J Trusted Marketing KB (LeggingsTights.se) kommer inte att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såvida inte detta är nödvändigt eller ändamålsenligt för att bedriva vår verksamhet eller för att utföra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kommer i sådant fall att i avtal med tredje part förplikta denne att behandla dina personuppgifter/företagsuppgifter konfidentiellt och i överensstämmelse med den här personuppgiftspolicyn och med gällande lag. Sådana avtal med tredje part kommer att föreskriva att de endast får behandla dina personuppgifter/företagsuppgifter enligt angivna ändamål. Dessa ändamål kommer aldrig att vara av större omfattning än de ändamål vi använder dina personuppgifter/företagsuppgifter till enligt beskrivningen ovan. Tredje part kommer aldrig att få använda dina personuppgifter/företagsuppgifter för egna ändamål. Vidare kommer tredje part inte att få tillstånd till att lämna ut dina personuppgifter/företagsuppgifter till någon annan tredje part, om det ej är nödvändigt för att fullgöra syftet med deras avtal med M & J Trusted Marketing KB (LeggingsTights.se).

Vi kan komma att avslöja delar av eller alla dina personuppgifter/företagsuppgifter till tredje part som vi inte har något avtal med om detta krävs enligt gällande lag eller för att bedriva vår verksamhet. Vi förbehåller oss dessutom rätten att i god tro rapportera alla aktiviteter som vi bedömer vara olagliga till relevanta myndigheter. Slutligen kommer vi att lämna ut personuppgifter/företagsuppgifter, om vi anser att det nödvändig för att skydda andras eller våra egna rättigheter, egendom och säkerhet.

(H) Om någon annan tredje part ger åtkomst till eller länkar till vår information, material, produkter och/eller tjänster, ansvarar vi naturligtvis inte för denna tredje parts personuppgiftspolicy. Det är ditt ansvar att undersöka denna tredje parts personuppgiftspolicy.

(I) Vi förvarar personuppgifter/företagsuppgifter i databaser som underhålls av M & J Trusted Marketing KB (LeggingsTights.se) i USA. Vi överför aldrig personuppgifter/företagsuppgifter utanför USA med undantag för våra anslutna bolag och parter som vidtar åtgärder för att skydda dessa personuppgifter/företagsuppgifter i minst samma omfattning som beskrivs här.

Elektroniska databaser förvaras på säkra servrar som är placerad på kontrollerad och skyddad plats. Personuppgifter/företagsuppgifter som förvaras elektroniskt säkerhetskopieras regelbundet. Säkerhetskopiorna ska förvaras på en annan kontrollerad och skyddad plats. Personuppgifter/företagsuppgifter som förvaras elektroniskt är endast tillgängliga för användare som är anställda hos eller auktoriserade av M & J Trusted Marketing KB (LeggingsTights.se), M & J Trusted Marketing KB (LeggingsTights.se)s anslutna bolag, dotterbolag och/eller avdelningar och tredje part som har godkända identifikationsnummer för inloggning samt lösenordsskydd, och om gällande lagstiftning så kräver att dessa omfattas av alla nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Papperskopior av personuppgifter/företagsuppgifter förvaras på en skyddad plats eller i ett arkivskåp hos M & J Trusted Marketing KB (LeggingsTights.se). Denna plats eller detta arkivskåp är låst när det ej används. Åtkomst till den plats och/eller det arkivskåp där personuppgifter/företagsuppgifterna förvaras är begränsad till de personer vars anställning hos M & J Trusted Marketing KB (LeggingsTights.se)-bolaget kräver att de har denna åtkomst.

(J) Förutom dina övriga rättigheter som beskrivs i personuppgiftspolicyn har du följande rättigheter i samband med dina personuppgifter/företagsuppgifter:

Åtkomst till och korrigering av dina personuppgifter/företagsuppgifter — Vi är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter/företagsuppgifter. Dina rättigheter enligt gällande lagstiftning inkluderar åtkomst till personuppgifter/företagsuppgifter som finns i vår kontroll, såsom rätten att få personuppgifter/företagsuppgifter korrigerade eller raderade. Om du vill utnyttja din rättighet, ska du skicka en skriftlig begäran till M & J Trusted Marketing KB (LeggingsTights.se) om att få information om dina personuppgifter/företagsuppgifter. Vi kommer eventuellt att skicka dig enkäter eller meddelanden som innehåller vissa personuppgifter/företagsuppgifter för kontroll och revidering. Slutligen måste du läsa igenom dina personuppgifter/företagsuppgifter i de dokument vi skickar till dig i samband med verksamheten som innehåller dina personuppgifter/företagsuppgifter, för att kontrollera att de är korrekta. Om några av dina personuppgifter/företagsuppgifter inte är korrekta, ska du fylla i en ändringsblankett för personuppgifter/företagsuppgifter och skicka den med e-post eller fax till oss på den adress som anges på blanketten.

Radering av dina personuppgifter/företagsuppgifter efter uppsägning av avtalet — Du har rätt att få dina personuppgifter/företagsuppgifter raderade från vår databas inom en rimlig period efter att de har uppfyllt sitt syfte. I allmänhet försöker vi se till att dina personuppgifter/företagsuppgifter raderas från våra system inom tre (3) månader efter det att vi har svarat på din förfrågan, om det inte även i fortsättningen finns ett affärsmässigt skäl till att förvara dessa uppgifter i en längre period.

(K) Vi kan när som helst ändra denna personuppgiftspolicy till följd av ändringar av lagar och bestämmelser eller av vår verksamhet. Vi uppmanar dig därför att läsa igenom personuppgiftspolicyn ofta.

Cookies

Vad är en cookie

En cookie är en textfil som den webbplats som du besöker begär att få spara på din dator (obs. med dator avses även läsplatta och smarttelefon om inget annat framgår) och som gör det möjligt att identifiera dig som besökare på en webbplats. Den information som finns i cookien kan användas för att följa ditt surfande på webbplatser som använder samma typ av cookie och därigenom kan exempelvis erbjudanden som visas anpassas för dig.

Det finns två olika typer av cookies. Den ena typen är mer varaktig och sparar en textfil under en längre tid på din dator. Denna typ av cookies har ett bestämt utgångsdatum och används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan du senast besökte den aktuella webbplatsen. När utgångsdatumet för den aktuella cookien passerats raderas densamma från din dator när du återigen besöker den webbplats som placerade cookien på din dator.

Den andra typen av cookie är mer kortvarig (s.k. sessionscookies) och lagras temporärt i ditt kommunikationsmedel under den tid som du besöker en webbplats. Denna typ av cookies används exempelvis för att hålla reda på vilket språk som du har valt för den aktuella webbplatsen och försvinner så snart när du stänger ned din webbläsare.

Vilka typer av cookies använder vi oss av och för vilka ändamål?

Vi använder oss av både mer varaktiga cookies och kortvariga cookies. Det främsta syftet med vårt användande av cookies är att möjliggöra handel i vår webbutik och underlätta analyser av trafiken på vår webbplats samt förbättra vår kundservice.

Vi sparar även genom våra cookies information om bland annat vilka sidor på vår webbplats och i vår webbutik som du besökt. Detta gör vi för att kunna anpassa våra erbjudanden och annonser på vår webbsida efter vad du är intresserad av. Vi använder oss av Google Analytics som är ett webbaserat analysverktyg som tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google använder aktuell information för att utvärdera besökares användande av webbplatsen, för sammanställande av rapporter om webbplatsanvändande och för tjänster i anslutning till webbplatsaktiviteter och internetanvändande. Vidare kan Google komma att anpassa den annonsering som du ser utifrån information om ditt tidigare surfande. Informationen som sparas i de cookies som Googles verktyg använder (såsom IP-adresser) vidarebefordras till, och lagras på, Googles servrar som finns placerade runt om i världen. I och med detta kan informationen komma att hanteras på en server som är placerad i ett annat land än där du bor. Google kan även komma att överföra informationen till tredje man för det fall det krävs enligt lag eller när sådan tredje man behandlar informationen på uppdrag av Google. Google sammankopplar inte din IP-adress med någon annan information som Google har lagrat.

Ditt samtycke till vårt användande av cookies

Genom att du har din dator inställd på att tillåta cookies samtycker du till vår och Googles användning av cookies på vår webbplats och i vår webbutik som den beskrivs i denna information. Om du samtycker till vårt användande av cookies får du tillgång till alla funktioner på vår webbplats och webbutik som kräver användande av cookies.

Du har möjlighet att avstå från att lämna samtycke och även att återkalla ditt samtycke vilket du gör genom att ändra inställningarna i din dator så att detta inte längre tillåter användande av cookies. Du kan även ställa in datorns webbläsare så att en varning ges varje gång webbplatsen försöker sätta en cookie på din dator. Genom inställningarna i webbläsaren kan du även radera cookies. Om du använder dig av en dator kan inställningarna om cookies normalt ändras genom inställningarna i din webbläsare, om du använder dig av en läsplatta kan du normalt göra detta genom att ändra inställningarna i operativsystemet och om du använder dig av en smarttelefon kan du normalt göra detta genom att ändra inställningarna för smarttelefonens webbläsare.

Vad händer om du inte samtycker till vårt användande av cookies?

För det fall du inte samtycker till vår användning av cookies kommer funktionerna på vår webbplats och webbutik inte fungera fullt ut. Du kommer exempelvis inte kunna logga in på vår webbplats och våra erbjudanden och annonser kan komma att visas för dig oftare än annars. Vidare kommer du inte kunna handla i vår webbutik eftersom vi använder cookies för att kunna hantera innehållet i din varukorg. Du kommer dock fortfarande att kunna se dig omkring i vår webbutik.

Om din webbläsare eller brandvägg på din dator är inställd på att neka ett användande av cookies kan du istället kontakta vår kundservice

Uppdaterad och verksam den 1:e Januari 2018

© 2018 M & J Trusted Marketing KB (LeggingsTights.se) Sverige

Lämna ett svar